fbpx

Основни продукти, които предлагаме

» CreditComfort — Авансов кредит при продажба на имот

Oтпускане на кредит, който ще погасите след продажба на имота си...

» Бърз ипотечен кредит

Отпускане на бърз кредит срещу ипотека. Финансирайте покупка на техника или ремонт с наша помощ...

» Бизнес кредит с обезпечение имот

Kредити за финансиране на бизнес проект или оборотни средства, с обезпечение от недвижим имот...

» Кредит срещу идеални части на имот

Oтпускане на кредит, обезпечен от идеални части на имот...

» Рефинансиране при публична продан

Oтпускане на краткосрочен кредит, за покриване на текущи задължения...

Бързо разглеждане на документи и отпускане на кредит!

Ние сме финансова институция, специализирана в отпускането на бързи ипотечни кредити.

Нашите предимства са:

  • Изключителна бързина при разглеждане на кредитното искане и отпускане на кредита
  • Индивидуално договаряне за условията на погасяване на кредита
  • Неформално и лично отношение към всеки клиент
  • Без такса за разглеждане на документите.
  • Без такса за оценка на имотите.
  • Без такса усвояване.
  • Без годишна такса за управление.

Работим без такса за разглеждане на документите при отпускане на кредит

Имаш нужда от помощ?
Довери се на професионалистите!